Göta hovrätt
2022-06-21
Mål nr 62-22

Tingsrätten beslutade att parterna skulle ha fortsatt gemensam vårdnad om barnen, att de skulle bo med pappan och ha rätt till umgänge med mamman. Pappan förpliktades stå för hälften av kostnaderna för resorna i samband med umgängena, 800 kr per umgängestillfälle.

Pappan överklagade och motsatte sig betalningsansvaret, medan mamman förtydligade att han yrkat få 800 kr per umgängestillfälle men att det motsvarade mindre än hälften av den totala resekostnaden.

Hovrätten finner det visat att pappan har förmåga att bidra till resekostnaderna vid umgänge på det sätt som mamman yrkat och ändrar tingsrättens dom endast för att förtydliga att pappan ska betala ett fast belopp, inte hälften av kostnaderna.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons