Göta hovrätt
2022-05-23
Mål nr T 3792-21

Tingsrätten beslutade att mamman skulle ha ensam vårdnad om barnet och att barnet skulle ha rätt till umgänge med pappan varje söndag med vissa undantag.

Hovrätten delar tingsrättens bedömning i fråga om vårdnad men till skillnad från tingsrätten bedömer hovrätten att det finns en konkret risk för bortförande av barnet. Bedömningen baseras på de sammantagna omständigheter som presenterats och med hänsyn till risken kan det enligt hovrätten inte anses vara barnets bästa att besluta om umgänge.

Hovrätten upphäver tingsrättens dom i den del den avser umgänge men framhåller att inget hindrar parterna från att ordna umgänge mellan barnet och pappan framöver om det kan ske på ett säkert sätt.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons