Svea hovrätt
2022-04-21
Mål nr T 6024-21

Tingsrätten beslutade att vårdnaden om barnen skulle vara gemensam och att barnen skulle bo hos mamman. Barnen skulle ha rätt till umgänge med pappan enligt visst schema. Parterna yrkade att umgänget skulle ändras på visst sätt, bland annat att umgänge under lov- och storhelger skulle fastställas.

Hovrätten konstaterar att det finns en anmälan till socialtjänsten från vintern 2021/22 som visar att det fortfarande finns risk för missbruk hos pappan. Att hans alkoholintag är påtagligt förhöjt och att han medicinerar beroendeframkallande mediciner, men är i en förnekelsefas gällande detta.

Sammantaget bedömer hovrätten att det vardagsumgänge som tingsrätten beslutat om ska fastställas samt att det finns skäl att bevilja lov- och storhelgsumgänge i den omfattning som mamman har medgett. Hovrätten ändrar tingsrättens dom på det sätt som framgår av domslutet.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons