Göta hovrätt
2022-04-08
Mål nr T 2497-21

Tingsrätten beslutade att mamman skulle ha fortsatt ensam vårdnad om barnet och att barnet skulle ha rätt till umgänge med pappan enligt visst schema.

Hovrätten konstaterar att mamman och barnet fortfarande bor på ett skyddat boende efter att mamman tog sig ur relationen med pappan. Även om tingsrätten beslutat om ett begränsat umgänge så finns det enligt hovrätten en risk att barnet av misstag avslöjar något om var hon bor eller går i förskola. Med hänsyn till barnets ålder är det inte rimligt att kräva att hon ska hemlighålla familjens vistelseort vid umgängestillfällena.

Sammantaget finner hovrätten att det för närvarande inte är barnets bästa att ha någon form av umgänge med pappan. Hovrätten upphäver tingsrättens dom gällande umgänget och avslår pappans yrkande om umgänge.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons