Hovrätten för nedre Norrland
2022-03-10
Mål nr T 739-21

Mamman fick ensam vårdnad om barnet och barnet skulle enligt tingsrätten ha rätt till visst umgänge med pappan via telefon. Hovrätten konstaterar att barnet har haft ett begränsat fysiskt umgänge med pappan och att barnet på senare tid har uttryckt en ovilja att träffa honom. Enligt hovrätten är det bästa för barnet att ha ett omfattande umgänge med pappan, men det måste trappas upp successivt. Hovrätten beslutar om umgänge på det sätt som framgår av domslutet.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons