Hovrätten för nedre Norrland
2022-03-10
Mål nr T 739-21

Mamman fick ensam vårdnad om barnet och barnet skulle enligt tingsrätten ha rätt till visst umgänge med pappan via telefon. Hovrätten konstaterar att barnet har haft ett begränsat fysiskt umgänge med pappan och att barnet på senare tid har uttryckt en ovilja att träffa honom. Enligt hovrätten är det bästa för barnet att ha ett omfattande umgänge med pappan, men det måste trappas upp successivt. Hovrätten beslutar om umgänge på det sätt som framgår av domslutet.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vi är oense om nattumgänget

Vi har gemensam vårdnad, har separerat och bor på olika orter, tio mil mellan oss. Separationen är konfliktfylld. Dagens överenskommelse är att pappan har barnet, som är 14 månader, fyra dagar i veckan på dagtid där jag och barnet bor. Han pendlar alltså. Inget är överenskommet kring övernattning.

Nu hävdar pappan att han utan samtycke från min sida kan ta med vår son för övernattning där han bor. Får man göra så? Samt, vad kan jag som mamma göra när jag inte vet vad som sker?

Svar:

Läs mer ...