Svea hovrätt
2021-12-14
Mål nr T 4596-21

Hovrätten finner i likhet med tingsrätten att utredningen inte ger stöd för att pappan skulle ha utsatt barnet för sexuella övergrepp eller att det skulle finnas en risk för att barnet skulle utsättas för övergrepp i framtiden. Enligt hovrätten finns det istället andra orsaker till barnets dåliga mående, exempelvis att hon under lång tid inte har fått träffa sin pappa.

Eftersom parterna kunnat enas i frågor gällande vårdnaden bedömer hovrätten att deras samarbetsförmåga är tillräcklig för gemensam vårdnad och beslutar att barnet ska bo med mamman. Parternas samarbete bedöms dock inte vara tillräckligt bra för växelvis boende men hovrätten beslutar om ett något längre helgumgänge varannan vecka. Umgänget ska ske efter upptrappning på det sätt som framgår av domslutet.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons