Svea hovrätt
2021-11-30
Mål nr T 2408-21

Tingsrätten beslutade att mamman skulle ha ensam vårdnad om barnen och att barnen skulle ha rätt till umgänge med pappan varannan vecka onsdag till måndag samt vid högtider och lov.

Hovrätten delar tingsrättens bedömning i vårdnadsfrågan, men bedömer att det löpande umgänget ska inskränkas för att minska risken för att barnen ska fara illa hos pappan.

Hovrätten beslutar att barnen ska ha rätt till umgänge med pappan varannan vecka från fredag efter skolan till nästkommande måndag morgon samt vid högtider och lov i enlighet med vad tingsrätten beslutat.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons