Kammarätten i Göteborg

2021-11-04
Mån nr T 3616-21

Kommunen beslutade att begränsa storasysterns umgänge med sina tre minderåriga syskon genom att umgänget enbart skulle ske genom video eller telefonsamtal samt fysiska träffar i respektive familjehem.

Storasystern överklagade beslutet men förvaltningsrätten avvisade överklagandet med hänvisning till att överklagandeförbud gällde för beslutstypen eftersom storasystern och hennes minderåriga syskon inte ansågs ha en familjegemenskap av sådan karaktären som avsågs i artikel 8 i Europakonventionen, och att relationen mellan henne och syskonen således inte kunde karakteriseras som en civil rättighet.

Kammarrätten är nu av motsatt uppfattning, undanröjer förvaltningsrättens beslut och visar målet åter för prövning i sak. Enligt kammarrättens mening finns det inte någon egentlig skillnad mellan betydelsen av begreppen besöksrestriktioner och umgängesbegränsningar. Då lagstiftaren redan tagit ställning i den principiella frågan om rätten till domstolsprövning vad gäller restriktioner att besöka tvångsvårdade personer, måste slutsatsen enligt kammarrätten bli att förbudet mot att överklaga beslut om umgängesbegränsningar strider mot de rättigheter som garanteras av Europakonventionen. Överklagandeförbudet i 41 § LVU ska därför inte gälla.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons