Svea hovrätt
2021-11-01
Mål nr T 13854-20

Tingsrätten beslutade att mamman skulle ha ensam vårdnad om barnen och att barnen inte skulle ha något umgänge med pappan, men pappan yrkade att barnen skulle få ha umgänge med honom.

Mot bakgrund av vad som framkommit finner hovrätten att det inte är lämpligt att barnen har umgänge med pappan utan umgängesstöd. Umgängesstöd är dock en insats som är av tillfällig natur och ska fungera som ett stöd för barnet under en övergångsperiod och ska endast användas om det inom överskådlig tid finns förutsättningar för umgänge utan sådant stöd.

Utredningen visar att pappan avböjt att medverka i de insatser som socialtjänsten erbjudit honom och att det tidigare umgänget inkräktat på barnens skolgång.

Sammantaget finner hovrätten att ett normaliserat umgänge inte kan förväntas komma till stånd inom en överskådlig tid och i likhet med tingsrätten finner hovrätten att det för närvarande är barnens bästa att inte ha något reglerat umgänge med pappan. Om pappan visar förbättring gällande relationen till mamman och omvårdnaden om barnen är det enligt hovrätten möjligt att återuppta umgänget. Hovrätten fastställer tingsrättens dom.

Källa:
JUNO

 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons