Svea hovrätt
2021-10-13
Mål nr T 7222-20

Efter parternas separation 2013 har mamman haft ensam vårdnad om barnet men pappan har i perioder också utövat vårdnad om barnet när mamman studerat. Efter en period utomlands återupptogs visst umgänge mellan barnet och pappan i juni 2014, men umgänget avbröts i januari 2017 efter en anmälan till socialtjänsten.

Under första halvåret 2017 väckte pappan talan och framställde yrkanden om vårdnad, boende och umgänge men tingsrätten ogillade yrkandena.

I nu aktuellt mål yrkade pappan om visst umgänge. Utredningen visade att barnet lider av dåligt mående och det står enligt hovrätten klart att kontakten med pappan inte bidrar till någon förbättring av barnets mående utan istället har motsatt effekt. Det är enligt hovrätten tydligt att barnet riskerar att ta skada av umgänge med pappan och hovrätten fastställer därför tingsrättens dom att ogilla pappans talan.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons