Hovrätten för Nedre Norrland
2021-04-01
Mål nr 1091-19 och 1092-19

Socialnämnden yrkade att vårdnaden om barnen, som snart är 11 respektive 9 år, skulle flyttas över till familjehemsföräldrarna som de med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) bott hos i snart sju år. Hovrätten finner att barnen knutit an till familjehemsföräldrarna och att de har rotat sig i familjehemmet.Vidare anser hovrätten att familjehemmet ger barnen en god vård och fostran och att familjehemsföräldrarna är lämpliga som vårdnadshavare.

Av utredningen framgår att barnen under många år haft ett begränsat umgänge med sina biologiska föräldrar och att umgänge varit planerat till var åttonde vecka. Hovrätten anser att kontakten mellan barnen och deras föräldrar inte är så god att den talar mot en vårdnadsöverflyttning – trots att umgänge pågått under ett flertal år tycks det inte ha utvecklats och förbättrat relationen.

Det framstår därmed inte som realistiskt att det inom en överskådlig framtid kan bli fråga om en återförening mellan barnen och de biologiska föräldrarna. Hovrätten anser därför att vårdnaden om barnen ska flyttas över till familjehemsföräldrarna.

Källa:
JUNO

 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons