Hovrätten för västra Sverige
2023-04-05
Mål nr T 4349-22

Redan vid ett års ålder blev det nu tolvåriga barnet placerat i det aktuella familjehemmet och har bott hos sina familjehemsföräldrar sedan 2016. Nämnden ansåg det uppenbart bäst för barnet att vårdnaden flyttades över till familjehemsföräldrarna, men den biologiske pappan motsatte sig det och yrkade utökat umgänge.

Pappan ansåg att nämnden inte gjort tillräckligt för att förbättra hans relation till barnet och inte verkat för att få till en återförening mellan dem. Utredningen visar dock att det årens lopp vidtagits åtgärder för att stärka relationen mellan pappan och barnet. Umgänge har skett i varierande omfattning.

Vid en sammantagen bedömning gör hovrätten bedömningen att det är uppenbart bäst för barnet att familjehemsföräldrarna anförtros vårdnaden. Men ändring av tingsrättens dom flyttar hovrätten vårdnaden om barnet till familjehemsföräldrarna. Eftersom barnet inte vill ha umgänge med pappan saknas förutsättningar att i nuläget reglera ett umgänge.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons