Två dagar gammal placerades pojken som föddes i maj 2012 hos sina nuvarande familjehemsföräldrar. Mamman hade kommit som asylsökande till Sverige tidigare under våren 2012 och uppgav några dagar innan pojken föddes att hon inte kunde ta hand om sitt barn och att barnet skulle adopteras bort.

I juni 2017 avslog tingsrätten socialnämndens yrkande om att vårdnaden om pojken skulle flyttas över till familjehemsföräldrarna. Enligt domstolen var det inte orealistiskt att en återförening mellan pojken och mamman skulle kunna komma att ske inom en överskådlig tid och det kunde inte heller anses vara uppenbart bäst för pojken att vårdnaden flyttades över till familjehemsföräldrarna.

Hovrätten finner att socialnämndens insatser för att verka för en återförening mellan mor och son varit otillräckliga, men trots det anser domstolen sammantaget att det är uppenbart bäst för pojken att vårdnaden flyttas över till familjehemsföräldrarna. Förvisso är det troligt att pojken kunde ha fått en starkare anknytning till mamman om socialnämnden vidtagit ytterligare insatser, vilket i sig talar för att vårdnaden därför inte ska flyttas över. Pojken har dock en mycket stark anknytning till familjehemmet och en flytt är därför enligt hovrätten inte möjlig, varken förr eller senare, utan påtagliga risker för pojkens hälsa och utveckling.

Hovrätten framhåller samtidigt att pojken alltjämt har behov av sin biologiska mamma och att de särskilt förordnade vårdnadshavarna har ett gemensamt ansvar för att tillgodose barnets behov av umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med. Hovrätten nämner bl.a. att det finns möjlighet för den biologiska mamman att få pojkens rätt till umgänge med henne fastställd i en dom om hon anser att pojkens rätt till umgänge med henne inte tillgodoses i tillräcklig omfattning.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons