SveA hovrätt
2022-11-11
Mål nr T 2120-22

Även hovrätten bedömer att parternas samarbetssvårigheter innebär att vårdnaden ska anförtros den ena föräldern och tingsrättens dom att mamman ska ha ensam vårdnad fastställs.

När det gäller de tre yngsta barnen bedömer hovrätten att det är deras bästa att de ska ha umgänge med pappan på det sätt som parterna enats om. Hovrätten kompletterar endast med att reglera lov- och storhelgsumgänget på det sätt som framgår av domslutet.

Med hänsyn till det äldsta barnets tydliga vilja gör hovrätten bedömningen att det inte är hennes bästa att ha ett reglerat umgänge med pappan. Umgänge bör istället ske utifrån barnets egen vilja när hon känner sig redo för det. Hovrätten ändrar tingsrättens dom i den delen och beslutar att det inte ska vara något reglerat umgänge mellan det äldsta barnet och pappan:

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons