Hovrätten för nedre Norrland
2022-06-21
Mål nr T 1639-20

Enligt tingsrätten var det barnets bästa att pappan anförtroddes fortsatt ensam vårdnad, men hovrätten gör en annan bedömning. Hovrätten anser att det står klart att båda föräldrarna är engagerade och månar om barnet och vad som är bäst för honom. Barnet bor sedan en tid tillbaka växelvis hos parterna vilket enligt hovrätten förefaller fungera bra.

Utredningen visar att mamman tidigare dömdes för egenmäktighet med barn för att ha undanhållit barnet från pappan, men hovrätten konstaterar att det var flera år sedan och att samarbetet mellan parterna förbättrats. De kan i dagsläget ha direktkontakt med varandra via telefon och har visat att de kunnat samverka i frågor kring barnet.

Sammantaget gör hovrätten bedömningen att parternas samarbetsförmåga har nått en sådan nivå att det får anses vara barnets bästa att parterna får gemensam vårdnad om barnet.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons