Hovrätten för västra Sverige
2022-06-08
Mål nr T 42113-21

Utredningen visar att parterna saknar fungerande kommunikation och att pappan dömts för misshandel av mamman vid två tillfällen samt för olaga hot till fängelse.

Mammans oro kring barnens umgänge med pappan kan enligt hovrätten förklaras av att hon är rädd för pappan, vilket inte bör läggas henne till last vid frågan om lämplighet som vårdnadshavare.

Hovrätten delar tingsrättens bedömning att mamman ska ha ensam vårdnad om barnen. Enligt hovrätten framstår ett umgänge varannan helg mellan barnen och pappan som lämpligt på sikt. Med hänsyn till barnens låga ålder och att det inte förekommit något regelbundet umgänge den senaste tiden så beslutar hovrätten att umgänget ska trappas upp stegvis för att återupprätta barnens anknytning till och trygghet med sin pappa. Det är enligt hovrätten lämpligt att överlämningarna till umgänge sker på barnens förskola i enlighet med var pappan yrkat.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vi är oense om nattumgänget

Vi har gemensam vårdnad, har separerat och bor på olika orter, tio mil mellan oss. Separationen är konfliktfylld. Dagens överenskommelse är att pappan har barnet, som är 14 månader, fyra dagar i veckan på dagtid där jag och barnet bor. Han pendlar alltså. Inget är överenskommet kring övernattning.

Nu hävdar pappan att han utan samtycke från min sida kan ta med vår son för övernattning där han bor. Får man göra så? Samt, vad kan jag som mamma göra när jag inte vet vad som sker?

Svar:

Läs mer ...