Svea hovrätt
2022-05-30
Mål nr T 4056-21

Tingsrätten beslutade att vårdnaden om barnet skulle vara fortsatt gemensam, men pappan yrkade att han skulle få ensam vårdnad om barnet.

Det står klart att parterna saknat tillit till varandra, att det förekommit ett stort antal anmälningar om missförhållanden till socialtjänsten och polisanmälningar samt att parterna tvistat om vårdnaden tidigare vid flera tillfällen.

Av utredningen framgår dock att parterna efter tingsrättens dom lyckats lösa de frågor som uppkommit och att de kunnat sätta barnets behov främst. Sammantaget delar hovrätten tingsrättens bedömning att det trots allt är barnets bästa att vårdnaden är gemensam. Hovrätten fastställer tingsrättens dom.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons