Göta hovrätt
2021-04-12
Mål nr T 2270-20

Till skillnad från tingsrätten gör hovrätten bedömningen att parterna inte har en sådan bestående och djupgående konflikt som skulle omöjliggöra ett samarbete kring barnet och hovrätten beslutar att vårdnaden om barnet ska vara gemensam.

Samarbetet bedöms dock inte vara tillräckligt bra för att växelvis boende ska vara till barnets bästa och hovrätten beslutar att barnet ska ha sitt stadigvarande boende hos mamman. Parterna är vid den bedömningen överens om vilket umgänge som barnet ska ha med pappan och hovrätten anser att deras överenskommelse är till barnets bästa. 

Källa:
JUNO

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Hur mycket ska barnen vara delaktiga i vår skilsmässa?
Hur mycket ska vi involvera barnen och hur mycket ska de få säga vad de vill? Det kom en ny lagstiftning 2020 för att se till barnens rättigheter. Är det något som även påverkar synen på barnens rättigheter vid skilsmässa?

Om barnen har farit illa av skilsmässan, krävs det då av föräldrarna att de ska lyssna på barnen? Närmare bestämt att barnen får bo kvar där de är trygga och där de vuxit upp tillsammans med en förälder som har de bästa ekonomiska förutsättningarna?

Svar:

Läs mer ...