Familjen kom till Sverige som flyktingar från Syrien år 2015. Efter ett knappt år uppstod problem i äktenskapet och mamman flyttade ut. I maj 2016 tog pappan barnen, födda 2009 samt 2013, och flyttade till Tyskland utan att meddela mamman och blev sedan kvar fram till december 2017.

Mannen åtalades misstänkt för grov egenmäktighet med barn men uppgav att han haft beaktansvärda skäl att ta barnen med sig. Enligt honom hade han försökt meddela sin fru att han skulle resa men hon hade gjort sig okontaktbar. Han hade heller inte fört barnen till någon okänd plats utan till Tyskland där de officiellt ansökt om asyl.

Tingsrätten konstaterade dock att paret haft gemensam vårdnad enligt både svenska och syriska regler samt att mamman aldrig samtyckt till att barnen skulle flytta till Tyskland. Mannen uppgav heller inte för kvinnan var han skulle åka utan lämnade bara ett syriskt telefonnummer varför det var omöjligt för henne att hitta barnen.

Han hade heller inga beaktansvärda skäl för sitt agerande då barnen hade haft det bra i Sverige och asylprocessen pågick. Sammantaget fann tingsrätten att mannen skulle dömas till fängelse i 1,5 år för grov egenmäktighet med barn, med hänvisning till den långa tid barnen varit skilda från sin mamma.

Domen överklagades men hovrätten delar tingsrättens bedömningar. Däremot är en av nämndemännen skiljaktig och vill, med tanke på barnens låga ålder, döma mannen till fängelse i ett år och åtta månader.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons