Kammarrätten i Göteborg
2018-05-04
Mål nr 814-18

En vårdnadshavare begärde att få ta del av e-post som skickats till rektorn på skolan där barnet gick. Meddelandena, som skickats av föräldrar till elever som utsatts för våld och trakasserier, lämnades ut men vissa uppgifter som namn, e-postadresser och önskemål om åtgärder maskerades.

Vårdnadshavaren överklagade och får rätt. Enligt kammarrätten innebär skolans åtgärder i form av möten och kontakter med vårdnadshavare att det inletts ett ärende om tillrättaförande och att sekretess gäller för de uppgifter som inte lämnats ut.

Men barnets namn och övriga förhållanden som är hänförliga till denne kan lämnas ut till vårdnadshavaren utan risk för men. Eftersom barnet är part i ärendet så har vårdnadshavaren även rätt till partsinsyn varför kammarrätten finner att samtliga handlingar ska lämnas ut i omaskerat skick.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons