Kammarrätten i Sundsvall
2022-09-29
Mål nr 1848-22

Pappan begärde som vårdnadshavare hos kommunen att få del av i vilken förskola hans son var placerad. Kommunen avslog med hänvisning till sekretess eftersom det kunde antas att sonen eller någon närstående kunde lida betydande eller allvarligt men om uppgiften röjdes.

Bakgrunden var att pappan dömts för brott mot mamman, att han har meddelats kontaktförbud i förhållande till henne, som sonen bodde hos, samt att det pågick en tvist om vårdnad, boende och umgänge.

Även kammarrätten anser att omständigheterna är sådana att det kan antas att sonen lider betydande men om uppgiften röjs för pappan och avslår nu hans överklagande.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons