Svea hovrätt
2022-09-23
Mål nr T 1363-22

Enligt pappan hade mamman varit nykter för kort tid, men hovrätten bedömer att båda parterna är lämpliga som vårdnadshavare och att mamman visat bevis för nykterhet.

Utredningen visar att parterna har förmåga att ta gemensamt ansvar i frågor som rör barnen och hovrätten ändrar tingsrättens dom så att parterna får gemensam vårdnad.

Umgänget mellan barnen och mamman hade utökats de senaste åren. Barnen hade tydligt önskat att få bo varannan vecka hos sina föräldrar och hovrätten finner att det är barnens bästa att besluta om växelvis boende. Umgänget utformas i enlighet med domslutet.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons