Hovrätten för nedre Norrland
2022-09-19
Mål nr T 734-21

Tingsrätten bedömde att det var barnets bästa att föräldrarna skulle ha fortsatt gemensam vårdnad, men hovrätten gör en annan bedömning.

Utredningen visar att barnet varit LVU-placerat sedan hon var ett år gammal och omplacerades vid fyra års ålder. Pappan förbjöd då all kontakt mellan barnet och den tidigare familjehemsmamman för att han hade en konflikt med det tidigare familjehemmet vilket tillsammans med andra omständigheter utgör skäl att ifrågasätta hans lämplighet som vårdnadshavare.

Hovrätten ifrågasätter om pappan har förmåga att sätta barnets behov och känslor framför sina egna och han har en fortsatt misstro mot mammans föräldraförmåga. Sammantaget finner hovrätten att det är barnets bästa att mamman får ensam vårdnad och tingsrättens dom ändras enligt domslutet.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons