Hovrätten för västra Sverige
2022-08-25
Mål nr T 2494-22

Socialnämnden gjorde bedömningen att barnets mamma hade sådana brister i sitt föräldraskap att hon inte kunde ge barnet en trygg och säker uppväxt och befarade att barnets hälsa och utveckling skulle skadas om barnet flyttades från familjehemmet. Enligt nämnden var det barnets bästa att vårdnaden om honom flyttades över till familjehemsföräldrarna.

Tingsrätten avslog nämndens yrkade om överflyttning av vårdnaden men nämnden framhöll att mamman samtyckt till att vårdnaden om barnet flyttades över.

Vid en sammantagen bedömning finner hovrätten att det är uppenbart bäst för barnet att familjehemsföräldrarna får vårdnaden om honom och tingsrättens dom ändras i enlighet med domslutet.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons