Hovrätten för nedre Norrland
2021-06-15
Mål nr T 406-20

Utredningen visar att barnet, nu 13 år, har bott större delen av sitt liv i familjehemmet och barnet uppfattar familjehemmet som sitt eget. Umgänget med de respektive biologiska föräldrarna har utökats från 2020 och har fungerat väl även om barnet har varit trött särskilt efter umgänget med pappan.

En återförening mellan barnet och de biologiska föräldrarna framstår inte sannolik inom överskådlig tid trots det utökade umgänget de senaste åren och barnet vill bo kvar i familjehemmet.

Till skillnad från tingsrätten finner hovrätten att vårdnaden om barnet ska flyttas över till familjehemsföräldrarna och att barnet ska ha rätt till umgänge med de respektive biologiska föräldrarna i den omfattning som framgår av domslutet.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons