Hovrätten för västra Sverige
2021-05-17
Mål nr T 3091-20

Socialnämnden yrkade att de respektive familjehemsföräldraparen skulle få vårdnaden om två respektive tre barn med hänvisning till att de biologiska föräldrarna inte hade förmåga att tillgodose barnens grundläggande behov och att det fanns risk för att barnen skulle fara illa i deras omsorg.

Utredningen visar att alla fem barnen har särskilda behov som kräver omfattande vårdkontakter och hjälpinsatser. Enligt nämnden var det lämpligt med ett begränsat umgänge mellan barnen och de biologiska föräldrarna vid fyra tillfällen per år eftersom de biologiska föräldrarna inte klarat av att upprätthålla ett kontinuerligt umgänge.

Det framstår inte som realistiskt att något av barnen kommer att kunna återförenas med någon av de biologiska föräldrarna inom överskådlig tid och hovrätten bedömer att det är barnens bästa att vårdnaden om dem flyttas över till de två olika familjehemsföräldraparen. Barnen får genom detta bo kvar i de familjehem där de har rotat sig. Hovrätten beslutar att umgänge ska ske mellan barnen och de biologiska föräldrarna i enlighet med vad socialnämnden har yrkat.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons