Göta HovR
2020-02-03
Mål T 968-19

Under hela den period som barnet varit familjehemsplacerad har socialtjänsten ordnat åtta umgängestillfällen varav tre har genomförts eftersom de biologiska föräldrarna avbokat de resterande. Barnet, 7 år, och hans yngre bror har bott i familjehemmet sedan 2014 och uppfattar familjehemsföräldrarna som sina föräldrar. Utredningen visar att barnet har en problematik som ställer höga krav på hans omvårdnadspersoner och hovrätten bedömer att familjehemsföräldrarna kan tillgodose barnets alla behov samt framstår som väl lämpade som vårdnadshavare.

Vad som förevarit efter tingsrättens dom talar emot att det finns förutsättningar för en återförening mellan barnet och hans biologiska föräldrar inom överskådlig tid. En överflyttning av vårdnaden skulle underlätta kontakterna med barnets skola och hans vårdkontakter. Sammantaget bedömer hovrätten att det är uppenbart bäst för barnet att den rättsliga vårdnaden om honom flyttas över till familjehemsföräldrarna.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons