Göta hovrätt
2022-11-11
Mål nr T 1771-22

En oenig tingsrätt beslutade att parterna skulle ha gemensam vårdnad om barnen, att de skulle bo hos pappan och ha rätt till umgänge med mamman varannan helg och under lov enligt visst schema.

Hovrätten delar den skiljaktiga meningen i tingsrätten att parternas allvarliga samarbetssvårigheter utgör hinder mot gemensam vårdnad och att barnen utvecklats positivt hos pappan. Pappan bedöms också vara mottaglig för hjälp när det krävs och är villig att verka för ett umgänge mellan barnen och mamman.

Med ändring av tingsrättens dom beslutar hovrätten att pappan ska anförtros ensam vårdnad av barnen. Det finns dock inte skäl att ändra vad tingsrätten beslutat om umgänge.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons