Göta hovrätt
2022-09-20
Mål nr T 4079-21

Båda parterna begärde få ensam vårdnad om barnet för egen del men tingsrätten beslutade att vårdnaden skulle vara fortsatt gemensam, att barnet skulle bo hos pappan och att barnet skulle ha rätt till umgänge med mamman varannan vecka samt under lov enligt visst schema.

Hovrätten konstaterar att utredningen visar att föräldrarna har svårt att samarbeta och att barnet mår dåligt av vårdnadstvisten. Barnet bedöms ha utvecklats bra under det senaste året när han bott hos pappan och enligt hovrätten skulle det inte vara till barnets bästa med ännu en flytt utan bäst för barnet med stabilitet.

Eftersom parterna har samarbetssvårigheter som inte bedöms kunna förbättras inom en nära framtid finner hovrätten att gemensam vårdnad inte är det bästa alternativet och hovrätten beslutar att pappan ska anförtros ensam vårdnad om barnet. Vad tingsrätten beslutat ifråga om umgänge fastställs.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vi är oense om nattumgänget

Vi har gemensam vårdnad, har separerat och bor på olika orter, tio mil mellan oss. Separationen är konfliktfylld. Dagens överenskommelse är att pappan har barnet, som är 14 månader, fyra dagar i veckan på dagtid där jag och barnet bor. Han pendlar alltså. Inget är överenskommet kring övernattning.

Nu hävdar pappan att han utan samtycke från min sida kan ta med vår son för övernattning där han bor. Får man göra så? Samt, vad kan jag som mamma göra när jag inte vet vad som sker?

Svar:

Läs mer ...