Svea hovrätt
2022-07-12
Mål nr Ä 3970-22

Pappan yrkade att barnet skulle överflyttas till honom utomlands men mamman motsatte sig det. Mamman anförde att barnet rotat sig i Sverige under det år som de bott här och en överflyttning skulle innebära att barnet hamnade i en helt ny miljö som han inte känner till.

Hovrätten delar tingsrättens bedömning att barnet får anses olovligen kvarhållet i Sverige. Enligt hovrätten har pappan stått får kontinuiteten i barnets liv fram till att mamman ryckte upp honom från den invanda miljön och tog med honom till Sverige. Vid en sammantagen bedömning finner hovrätten att barnet ska flyttas över till pappan och överflyttningen ska i första hand ske med mammans medverkan.

Lagrum
11 § lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m,m. och om överflyttning av barn (verkställighetslagen).

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons