Kammarrätten i Göteborg
2018-06-18
Mål nr 1751-18

En mamma som inte var vårdnadshavare begärde att bland annat få ta del av sin sons journaler och anteckningar hos skolhälsovården samt anteckningar som gjorts av skolkurator. Stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo avslog dock ansökan helt i den delen.

Mamman överklagade och anförde bland annat att hon hade en fullmakt från pappan, som var ensam vårdnadshavare.

Kammarrätten finner dock att fullmakten ger kvinnan rätt till insyn och information men inte rätt att få ta del av allmänna handlingar. Däremot konstaterar domstolen att det finns uppgifter i handlingarna som kvinnan redan känner till och som därför borde ha lämnats ut till henne. Stadsdelsnämnden borde därför ha gjort en noggrannare prövning varför målet visas åter.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons