Kammarrätten i Göteborg
2018-06-13
Mål nr 210-18

En mamma begärde att få ta del av sin elvaårige sons patientjournal. Sjukvårdsnämnden i Skåne beslutade först att inte lämna ut några handlingar men efter ett beslut i kammarrätten lämnades delar av journalen ut.

Mamman överklagade och begärde att få ta del av samtliga handlingar.

Kammarrätten menar att som huvudregel har en vårdnadshavare rätt att få ta del av barnens journaler, förutom i situationer där barnen och vårdnadshavarna står i motsatsförhållande till varandra och där det skulle kunna skada barnet om uppgifterna lämnades ut, exempelvis vid vårdnads- och umgängestvister. Något sådant är det inte fråga om här utan mamman har rätt att få ta del av samtliga handlingar i sonens journal.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons