Hovrätten för Västra Sverige
2018-04-26
Mål nrT 5440-17

De separerade föräldrarna har gemensam vårdnad om den idag 6-åriga dottern men då hon börjar skolan till hösten kommer inte det växelvisa boendet längre att fungera på grund av avstånden.

Både mamman och pappan är i och för sig lämpliga som boendeföräldrar. Oaktat att flickan har en liten halvbror hos mamman finner dock hovrätten sammantaget, till skillnad från tingsrätten, att pappan ska förordnas som boendeförälder. Med pappan som boendeföräldrar finns bäst förutsättningar för flickan att få sitt behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna uppfyllda, inte minst då mamman har svårigheter att sätta flickans behov framför sina egna.

Domstolen förordnar samtidigt att flickan har rätt till umgänge med mamman enligt visst schema.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons