Kammarrätten i Göteborg
2018-04-17
Mål nr 408-18 och 409-18

En kvinna begärde att få ta del av innehållet i sina två barns journaler hos socialtjänsten under en viss period år 2017. Individnämnden i Lerum lämnade ut handlingarna med undantag av uppgifter som gällde personliga förhållanden samt namn, kontaktuppgifter och personnummer.

Kvinnan överklagade och anförde att hennes barn var omhändertagna enligt LVU och att hon därmed hade rätt till partsinsyn.

Kammarrätten finner först och främst att fler uppgifter i journalerna ska lämnas ut. Domstolen finner även att hon har rätt att få ta del av handlingar som tillförts ärendet med stöd av bestämmelserna om partsinsyn om det inte är av synnerlig vikt att de inte lämnas ut. Den bedömningen ska dock individnämnden göra som första instans.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons