Kammarrätten i Stockholm
2018-03-23
Mål nr 181-18

En pappa begärde att få ta del av sina döttrars journaler från vårdcentralen. Stockholms läns sjukvårdsområde gick igenom handlingarna och konstaterade att de bara innehöll uppgifter från kontakter med mamman. Enligt sjukvårdsområdets bedömning omfattades uppgifterna av sekretess gentemot pappan enligt 12 kap 3 § OSL och avslog begäran.

Kammarrätten konstaterar att de flesta uppgifterna i journalerna redan är kända för pappan och övriga uppgifter behöver han för att kunna fullgöra sitt uppdrag enligt föräldrabalken. Pappan får därför ta del av journalerna.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons