Kammarrätten i Stockholm
2018-03-23
Mål nr 181-18

En pappa begärde att få ta del av sina döttrars journaler från vårdcentralen. Stockholms läns sjukvårdsområde gick igenom handlingarna och konstaterade att de bara innehöll uppgifter från kontakter med mamman. Enligt sjukvårdsområdets bedömning omfattades uppgifterna av sekretess gentemot pappan enligt 12 kap 3 § OSL och avslog begäran.

Kammarrätten konstaterar att de flesta uppgifterna i journalerna redan är kända för pappan och övriga uppgifter behöver han för att kunna fullgöra sitt uppdrag enligt föräldrabalken. Pappan får därför ta del av journalerna.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vi är oense om nattumgänget

Vi har gemensam vårdnad, har separerat och bor på olika orter, tio mil mellan oss. Separationen är konfliktfylld. Dagens överenskommelse är att pappan har barnet, som är 14 månader, fyra dagar i veckan på dagtid där jag och barnet bor. Han pendlar alltså. Inget är överenskommet kring övernattning.

Nu hävdar pappan att han utan samtycke från min sida kan ta med vår son för övernattning där han bor. Får man göra så? Samt, vad kan jag som mamma göra när jag inte vet vad som sker?

Svar:

Läs mer ...