Svea hovrätt
2017-12-12
Målnummer B 3616-17

Under juli 2012 tog mannen sina barn till Gaza och det kom att dröja fram till december 2015 innan de kom tillbaka till Sverige. Enligt mannen berodde det på att familjen haft svårt att lämna området eftersom barnens pass beslagtagits och då gränserna varit mer eller mindre stängda under långa perioder.

Åklagaren och barnens mamma, som från januari 2013 haft ensam vårdnad, menade dock att mannen redan från början planerat att skilja barnen från sin mamma och att han, med hjälp av UD, hade kunnat få ut barnen ur området om han velat.

Tingsrätten gjorde bedömningen att det inte gick att dra några säkra slutsatser om mannens avsikter när han rest med barnen till Gaza. Det fanns omständigheter som talade för att han planerat att stanna, exempelvis hade han sagt upp sig från sitt arbete, men det hade mannen förklarat på ett trovärdigt sätt. Mannen, som inledningsvis haft gemensam vårdnad om barnen, hade därför inte egenmäktigt bortfört barnen. Han hade heller inte fått veta att mamman fått ensam vårdnad förrän han återkom till Sverige varför han även friades från att obehörigen ha skilt barnen från mamman från 1 juli 2014, då lagen ändrades.

Domen överklagades och hovrätten kommer fram till en annan slutats. Utifrån mammans berättelse, som får stöd av en svensk biståndsarbetare som fungerade som medlare samt kommunikation mellan mannen och bland annat UD, ville mannen att barnen skulle växa upp i Gaza. Hade han lämnat sitt medgivande hade barnen också kunnat lämna området med hjälp av svenska myndigheter även om deras pass beslagtagits vid inresan.

Sammantaget finner hovrätten till skillnad från tingsrätten att mannens avsikt redan från början var att skilja barnen från mamman och det var inget som förändrades förrän i december 2015 då han återvände med barnen. Hovrätten dömer honom därför för egenmäktighet med barn som rubriceras som grov med tanke på att han fört bort barnen mot deras vilja till en farlig plats, där det bitvis pågått krig under den aktuella perioden, och där de tvingats stanna i tre år. Straffvärdet anser domstolen motsvarar fängelse i två år men med tanke på att mannen kommer att förlora sin anställning döms han till fängelse i ett år och sex månader.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons