Justitieombudsmannen

2017-09-29
Målnummer 4906-2016

Justitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot socialnämnden i Botkyrka kommun för att ha lämnat ut uppgifter om säkerhetsplaneringen för barn till en pappa som barnet skulle skyddas från.

Det var när pappan satt häktad för brott mot familjen som en planering togs fram som skulle gälla när han släpptes. Planeringen togs in i barnavårdsutredningen som sedan skickades till pappan i egenskap av vårdnadshavare, utan några sekretessöverväganden.

JO konstaterar att de var av synnerligen vikt att planerna inte röjdes för pappan och att han, trots sin egenskap av part, inte skulle ha fått dessa.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons