JO. Dnr 6163-2012

Vid tingsrätten pågick ett mål mellan två föräldrar angående vårdnaden om deras barn, hos vem barnet skulle bo samt umgänge mellan barnet och en av föräldrarna.

Den ansvarige domaren kritiseras för att utan lagstöd ha fattat beslut om verkställigheten av ett förordnande om var barnet skulle bo,

att ha meddelat ett beslut om barnets rätt till umgänge med en förälder som är så opreciserat att det inte går att verkställa,

att ha meddelat två beslut om umgängesstöd som inte är begränsade i tiden trots att lagen föreskriver tidsbegränsning,

att inte ha inhämtat yttranden från socialnämnden innan besluten om umgängesstöd fattades, att i ett av besluten angående umgängesstöd inte ha angett skälen för beslutet, att utan stöd i lagen ha meddelat förbud för en förälder att under viss tid ta kontakt med sitt barn,

samt att utan lagstöd ha fattat beslut om flera detaljfrågor rörande barnet.

Tingsrätten kritiseras för sin underlåtenhet att pröva ett interimistiskt yrkande om sommarumgänge som en av föräldrarna framställde inför sommaren 2012.

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons