Göta hovrätt
2024-02-05
Mål nr T 2863-23

Enligt mamman hade pappan utsatt barnet för sexuella övergrepp varför han var olämplig som vårdnadshavare, men pappan nekade till påståendet och anförde att mamman ägnade sig åt umgängessabotage.

Hovrätten bedömer att det inte finns konkreta omständigheter som talar för övergrepp även om mamman inledningsvis haft skäl till oro med anledning av barnets avvikande uttryckssätt.

Med beaktande av parternas svåra konflikt och djupa misstro är gemensam vårdnad utesluten och hovrätten bedömer att det är barnets bästa att mamman får ensam vårdnad. Hon är barnets främsta anknytningsperson och har medverkat till umgängen mellan barnet och pappan. När det gäller umgängen ska de inledningsvis ske i närvaro av umgängesstöd och därefter trappas upp i enlighet med domslutet. Barnet ska även ha rätt till videosamtal varje vecka med pappan för att de ska kunna bibehålla en kontinuerlig kontakt.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons