Svea hovrätt
2018-10-26
Mål nr T 449-18

Mamman och pappan har gemensam vårdnad om den idag 4-åriga flickan som bott med mamman utomlands, först i Bryssel och numera i USA, sedan tre år. Båda bedöms som lika goda boendeföräldrar.

Hovrätten delar dock tingsrättens bedömning att mamman ska vara boendeförälder, då ett uppbrott från sin invanda hemmiljö med mamman och flytt hem till pappan i Sverige inte är till flickans bästa. Pappans yrkande om att flickan ska vara stadigvarande bosatt hos honom avslås därför.

Hovrätten slår till skillnad från tingsrätten dock fast att pappans underhållsbidrag inte ska täcka också mammans au pairkostnader. I likhet med pappans invändning finner hovrätten att anlitandet av en au pair - utifrån utredningen i målet - rimligtvis inte tillgodosett flickans behov utan mammans. Tingsrättens dom ändras därför i denna del.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons