Kammarrätten i Göteborg
2017-11-29
Målnummer 4486-17

19-åringen bor med sin sambo och barn i en egen lägenhet och har ansökt om ekonomiskt bistånd till del av hyra och uppehälle under viss period. I likhet med kommunstyrelsen anser kammarrätten dock att ansökan ska avslås eftersom 19-åringen studerar på gymnasiet och att föräldrarna därmed är underhållsskyldiga för honom enligt 7 kap. 1 § FB.

Att hans föräldrar själva har ekonomiska svårigheter ändrar inte bedömningen eftersom de i sin tur har rätt till försörjningsstöd för att kunna fullgöra sin underhållsskyldighet. Någon omständighet som ger skäl att bortse från föräldrarnas underhållskyldighet, som exempelvis att socialnämnden inte lyckats förmå föräldrarna att fullgöra den, har inte heller framkommit (se Socialstyrelsens allmänna råd – SOSFS 2013:1).

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons