Hovrätten för Nedre Norrland

2017-07-10
Målnummer T 919-16

De fyra barnen har yrkat att pappan, som i sig medger att han är underhållsskyldig, ska utge mer än det dubbla för varje barn i underhållsbidrag mot vad tingsrätten beslutat.

Hovrätten gör dock samma bedömning som tingsrätten. Också hovrätten anser dessutom att underhållsbidraget ska beräknas utifrån kvotdelningsmetoden vilket innebär att barnets behov av underhåll först uppskattas och att vad föräldern kan bidra med sedan beräknas. Det belopp som räknats ut för barnets behov fördelas sedan mellan föräldrarna i förhållande till deras överskott.

I likhet med tingsrätten fastslår hovrätten även att överskottet pappan disponerar efter utgivna underhållsbidrag inte är så betydande att högre underhållsbidrag ska utgå.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons