Svea hovrätt
2024-01-18
Mål nr T 9867-22

Tingsrätten beslutade att pappan skulle betala underhållsbidrag med 4 560 kr/mån från augusti 2022 till augusti 2023 och därefter 5 200 kr/mån tills dess barnet fyller 18 år eller avslutar sina gymnasiestudier. Därutöver skulle pappan betala retroaktivt underhållsbidrag.

Han överklagade och yrkade att yrkandena om underhållsbidrag skulle ogillas alternativt att beloppen skulle sänkas eftersom han var arbetslös och hade ansträngd ekonomi. Utredningen visar att pappan är delägare i ett bolag, att han äger flera lägenheter/fastigheter utomlands och är i arbetsför ålder samt att det inte har framkommit annat än att han skulle kunna få en anställning med den inkomst som lagts till grund för beräkningarna.

Hovrätten delar tingsrättens bedömning av barnets behov, hur kostnaderna ska fördelas mellan parterna och vilka underhållsbidrag som ska utges för respektive period. I enlighet med vad mamman har medgett ska pappan medges avräkning gällande det retroaktiva underhållet på det sätt som framgår av domslutet. Med hänsyn till den tid som gått sedan tingsrättens dom förklarar hovrätten att underhållsbidraget ska anses bestämt genom tingsrättens dom.

Källa:
JUNO

 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons