Hovrätten för västra Sverige
2023-05-23
Mål nr T 6148-22

Mamman fick ensam vårdnad om barnen som enligt tingsrätten skulle ha umgänge med sin pappa.

Hovrätten konstaterar att pappan dömts till fängelsestraff för flera våldsbrott som han begått mot närstående i hemmet. Tillsammans med andra riskfaktorer som framkommit i vårdnadsutredningen finner hovrätten att pappan inte är en lämplig umgängesförälder för barnen. Med ändring av tingsrättens dom upphäver hovrätten vad som beslutats gällande umgänge mellan pappan och barnen.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons