Hovrätten för västra Sverige
2023-02-21
Mål nr T 4235-21

Det är enligt hovrätten inte visat att barnet skulle få det betydligt bättre om hon skulle flytta och bo tillsammans med pappan varför hovrätten liksom tingsrätten finner att barnets bästa är att bo kvar tillsammans med mamman.

När det gäller det löpande umgänget mellan barnet och pappan är parterna överens. Hovrätten gör bedömningen att två veckors sammanhängande umgänge under sommaren inte är för lång tid för barnet att vara ifrån mamman. Sammantaget ändrar hovrätten tingsrättens dom i avseende umgängets omfattning.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons