Hovrätten för västra Sverige
2023-02-15
Mål nr T 4521-21

Parterna separerade 2016 och barnet, nu tio år, har sedan dess bott hos mamman som 2018 fick ensam vårdnad. Barnet har sedan parternas separation haft umgänge med pappan i olika omfattning. Pappan yrkade få ensam vårdnad om barnet och i andra hand att parterna skulle ha gemensam vårdnad. Han gjorde gällande att mamman alienerat honom från barnet.

Hovrätten konstaterar att parternas konfliktnivå innebär risk för att barnet kan fara illa i samband med överlämningar, vilket också hänt vid ett tillfälle 2021. Det geografiska avståndet mellan parterna och den logistik som umgänget medför ställer höga krav på parternas förmåga att samarbeta.

Barnet har i samtal med socialtjänsten berättat om hur han utsatts för kränkningar och våld av pappan och uppgav att han inte ville träffa pappan eller prata med honom.

Hovrätten beslutar att vårdnad fortsatt ska tillkomma mamman ensam och att barnet inte ska ha något umgänge med pappan. Det utesluter inte att barnet på eget initiativ kan ta upp en kontakt med sin pappa längre fram.

Källa:
JUNO

 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons