Hovrätten för nedre Norrland
2022-11-11
Mål nr T 1878-21

Efter tingsrättens dom hade mamman valt att inte utnyttja de beslutade umgängestillfällen av för hovrätten svårbegripliga orsaker. Hon yrkade att ett mer omfattande umgänge skulle fastställas.

Enligt hovrätten är det barnens bästa att barnen har umgänge med mamman en helg per månad, både lördag och söndag kl 12.00-16.00, i barnens hemstad samt via videosamtal en kväll i veckan. Med hänsyn till att barnen inte träffat mamman på lång tid beslutar hovrätten att de inledande fyra umgängestillfällena ska ske i närvaro av pappan som är barnens primära trygghetsperson.

Hovrätten fastställer även att barnen har rätt till videoumgänge med mamman men ändrar tiden till kl 18.00 som pappan anfört passar honom och barnen bättre. När det gäller den 15-åriga dottern som brutit kontakten med mamman saknas skäl att besluta om umgänge och hovrätten upphäver tingsrättens dom i den delen.

Mamman begärde att pappan skulle förpliktas att betala en del av kostnaderna för umgängesresorna, men hovrätten konstaterar att båda parterna har begränsad ekonomisk förmåga. Mamman har också valt att flytta från Östersund till Skåne och därmed långt ifrån barnen. Hovrätten beslutar att mamman ensam ska bekosta umgängesresorna.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vi är oense om nattumgänget

Vi har gemensam vårdnad, har separerat och bor på olika orter, tio mil mellan oss. Separationen är konfliktfylld. Dagens överenskommelse är att pappan har barnet, som är 14 månader, fyra dagar i veckan på dagtid där jag och barnet bor. Han pendlar alltså. Inget är överenskommet kring övernattning.

Nu hävdar pappan att han utan samtycke från min sida kan ta med vår son för övernattning där han bor. Får man göra så? Samt, vad kan jag som mamma göra när jag inte vet vad som sker?

Svar:

Läs mer ...