Hovrätten för Västra Sverige
2022-08-16
Mål nr T 3356-22

I likhet med tingsrätten gör hovrätten bedömningen att det är barnets bästa att föräldrarna har gemensam vårdnad men när det gäller umgänge delar hovrätten den skiljaktiga meningen i tingsrätten.

Med ändring av tingsrättens dom beslutar hovrätten att barnets huvudsakliga boende ska vara hos mamman samt att barnet ska ha rätt till umgänge i den omfattning som pappan yrkat. Fredag till måndag jämna veckor och onsdag till torsdag ojämna veckor.

Ett hovrättsråd anför skiljaktig mening och anser att mamman bör få ensam vårdnad om barnet och att umgänget endast ska vara två timmar varannan vecka med umgängesstöd.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons