Svea hovrätt
2022-05-30
Mål nr T 8830-21

I likhet med tingsrätten gör hovrätten bedömningen att det är barnens bästa att pappan får ensam vårdnad om barnen.

Barnen hade i barnsamtal uttryckt att de vill bo lika mycket hos de respektive föräldrarna och hovrätten anser att det finns starka skäl för att besluta om ett sådant umgänge. Mamman hade dock justerat sitt yrkande gällande umgänge att gälla torsdag till måndag varannan måndag, med hänvisning till barnens behov av stabilitet.

Hovrätten har svårt att förstå yrkandet med tanke på att mamman även uppgett att det tar två dagar efter att barnen kommit till henne innan deras stressnivå gått ner. Det kan dock enligt hovrätten inte vara bra för barnen att besluta om ett mer omfattande umgänge än vad mamman yrkat och vill. Hovrätten ändrar därför det vardagsumgänge som tingsrätten beslutat om i enlighet med mammans yrkande, på det sätt som framgår av domslutet.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vi är oense om nattumgänget

Vi har gemensam vårdnad, har separerat och bor på olika orter, tio mil mellan oss. Separationen är konfliktfylld. Dagens överenskommelse är att pappan har barnet, som är 14 månader, fyra dagar i veckan på dagtid där jag och barnet bor. Han pendlar alltså. Inget är överenskommet kring övernattning.

Nu hävdar pappan att han utan samtycke från min sida kan ta med vår son för övernattning där han bor. Får man göra så? Samt, vad kan jag som mamma göra när jag inte vet vad som sker?

Svar:

Läs mer ...