Svea hovrätt
2021-10-29
Mål nr T 7446-21

Tingsrätten beslutade att mamman skulle ha ensam vårdnad om barnet och att barnet stadigvarande skulle bo hos henne. Pappan yrkade att barnet skulle ha rätt till umgänge med honom varannan helg, men mamman gjorde gällande att pappan var olämplig som umgängesförälder. Enligt mamman fanns också risk att barnet eller hon själv skulle utsättas för våld eller far illa.

Utredningen visar att pappan står åtalad för grov kvinnofridskränkning där mamman är målsägande, men utredningen ger inte stöd för att barnet skulle ha utsatts för pappans våld. Mamman och barnet bor på skyddad ort fem timmars bilfärd från pappans bostadsort och det finns enligt hovrätten risk för att umgänget mellan barnet och pappan kan behöva avbrytas om pappan döms till fängelse.

Sammantaget finner hovrätten att det för närvarande är oförenligt med barnets bästa att förordna om umgänge. Pappans yrkande avslås.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons